Welkom op mijn pagina over geloof en wetenschap geschreven voor moderne mensen van de 21e eeuw die met een open vizier willen nadenken over het Onstaan van het Leven en het doel daarvan. Bewijs voor het bestaan en noodzaak van een Schepper zal worden gepresenteerd. Persoonlijk bewijs, wetenschappelijk bewijs als ook Bijbels bewijs, zie het navigatie menu rechts van deze pagina.

Veel plezier tijdens het lezen........De Opstanding van Jezus Christus
Feit of Leugen?

Voor alle zekerheid, indien je niet bekend bent met het Bijbelse verhaal, in een notedop: God kwam naar ons toe, als 100% mens, in de persoon van Jezus Christus 2000 jaar geleden in Israel. Jezus liet zien wie God was, Hij genas de zieken, liet zelfs mensen uit de dood opstaan, Hij huilde met wie verdriet had, Hij liet ons God's liefdevolle en met ontferming bewogen karakter zien voor zijn mensen die Hij schiep naar Zijn beeld. Hij leerde ons een totaal nieuwe manier van leven, de doctrine van liefde en vergeving.

Om deze reden werd Hij ook vermoord, nota bene nog wel door de religieuze leiders van die tijd. Maar omdat Jezus (zijnde God als mens) een zondeloos leven leidde had de dood geen macht over Hem en stond Hij na 3 dagen op uit het graf en toonde zichzelf eerst aan zijn intieme vrienden (de 12 apostelen) en later ook nog aan 500 andere mensen.

Dit is het hart van het Christendom, geen Jezus -> geen Christendom. Geen opstanding van Jezus -> geen vergeving van zonden. Geen vergeving van zonden -> geen kans in het hiernamaals als we ons moeten verantwoorden voor God. Later meer hierover. Nu eerst de vraag: Opstanding: feit of leugen?

Van de medische wetenschap weten we dat het onmogelijk is om terug te komen uit de dood. De medische wetenschap heeft nog nooit een geval daarvan aangetoond. Dus waarom zou de opstanding van Jezus Christus dan wel waar zijn? En toch als we wat feiten op een rijtje gaan zetten komen we heel dicht bij sluitend bewijs.

Feit-1: Geen enkele gezonde geleerde zal ontkennen dat er eens een persoon geleefd heeft genaamd Jezus Christus. In de wetenschappelijke wereld is er een algemene consensus over de historische figuur Jezus Christus, zelfs onder de felste tegenstanders van het Christendom, b.v. de wereldberoemde wetenschapper en atheist Richard Dawkins om maar eens iemand te noemen.

Feit-2: Er zijn ook geen historische twijfels over 11 van de 12 apostelen van Jezus Christus die allemaal een geweldadige dood zijn gestorven vanwege hun getuigenis over Jezus en zijn Opstanding uit de dood, het is allemaal opgetekend destijds en na te lezen b.v. op de engelse Wikipedia. Deze 11 mensen zijn dus ook historische personen.

Dus wat we hier eigenlijk hebben zijn 11 mensen die de waarheid wisten of Jezus echt uit de dood was opgestaan, of niet. Als nu de Opstanding van Jezus slechts een slechte samenzwering was geweest of een verzinsel was om wat aandacht te trekken enz. enz. dan zouden ze alle 11 direct hun verhaaltje hebben ingetrokken toen ze gemarteld en met de dood bedreigd werden, en liever leven. Niemand wil toch sterven voor een opzettelijke leugen, of? Maar nee, geen van de 11 apostelen gaven hun geloof op, bleven getuigen dat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, en alle 11 stierven een gruwelijke dood.

Dus, als de Opstanding van Jezus een leugen is hebben we 11 mensen die opzettelijk een leugen hebben gecreerd en later voor die zelfde opzettelijke leugen een gruwelijk martelaarsdood zijn gestorven, terwijl dat niet hoefde. Slechts zieke mensen doen zoiets, een gezond mens telt zijn knopen, neemt afstand en kiest voor het leven.

Als het Opstandingsverhaal van Jezus een opzettelijke leugen zou zijn dan hebben we een geval van 11 zieke mensen verspreid over 11 verschillende plaatsen in de wereld die zichzelf lieten afslachten voor een leugen. Geen massa-hysterie zoals b.v. in Jones Town, maar 11 geisoleerde gevallen van krankzinnigheid.

Nog een argument: vind in de geschiedenis een gelijkwaardig geval. Vind in de geschiedenis een geval van 11 krankzinnige mensen die onafhankelijk van elkaar stierven voor dezelfde leugen. Die zijn er niet. Wellicht vind je op zich zelf staande gevallen van 1 gek, misschien zelfs van 2 gekken, maar nooit van 11.

Maar wacht eens even.... is de geschiedenis niet vol van religieuze fantiekelingen die hun leven geven voor hun geloof? Ja, dat is zo. We hebben allemaal de verschrikkelijke gebeurtenissen gezien van 11 September 2001. Live op TV zagen we de moord op 3000 onschuldigen omdat 19 terroristen in iets geloofden dat voor hun de waarheid was. Echter... er is een groot verschil en het is van cruciaal belang, deze mensen geloofden in wat ze deden de waarheid was. Zouden ze het ook gedaan hebben als ze wisten dat het een leugen was?

En hierin ligt nu precies het verschil. The 11 apostelen van Jezus wisten dat Jezus was opgestaan, ze hebben het met hun eigen ogen gezien.Israel
Israel, de Bijbel en de Geschiedenis.

Anti-Semitisme
Waarom is de wereld zo bezeten van Joden?

1948
Israel staat op uit het stof.

Vorige Pagina Volgende Pagina

Persoonlijk

Wetenschap

De Bijbel

Het doel van het Leven

Copyright © 1984 - Ed Schröder
Mail Me