Welkom op mijn pagina over geloof en wetenschap geschreven voor moderne mensen van de 21e eeuw die met een open vizier willen nadenken over het Onstaan van het Leven en het doel daarvan. Bewijs voor het bestaan en noodzaak van een Schepper zal worden gepresenteerd. Persoonlijk bewijs, wetenschappelijk bewijs als ook Bijbels bewijs, zie het navigatie menu rechts van deze pagina.

Veel plezier tijdens het lezen........Spiritueel bewijs dat God bestaat
Een persoonlijk getuigenis

Het was Juni 1974 en zoals iedere Nederlander weet (of zeker is verteld) deed Nederland het fantastisch tijdens het wereldkampioenschap voetbal in Duitsland. Ik was verloofd en in december van dat jaar zou ik gaan trouwen toen er plotseling een probleem ontstond in mijn zorgeloze leven. Geleidelijk maar zeker werd het probleem groter en groter totdat het probleem veranderde in wanhoop en ik geen uitweg meer zag, wat ik ook deed. Ik was beland op een dood punt in mijn jonge leven terwijl toch alle andere seinen op groen stonden, maar het rode sein overheerste ondertussen alles.

Het was op Zaterdag 28 September 1974, rond 18:00, dat het probleem een hoogte- (of eigenlijk meer een diepte-) punt bereikte en dat ik me realiseerde dat niemand me helpen kon. Een gedachte schoot als een flits door me heen, wellicht dat God me kon helpen? Ik had zo mijn twijfels maar de wanhoop verdrong mijn ongeloof en eigenlijk had ik maar weinig tijd nodig om de beslissing te nemen. Ik ging naar de slaapkamer, knielde en zei letterlijk, God, als U bestaat help me dan. Bepaald geen vroom gebed, integendeel, nogal beledigend zelfs.

En toen gebeurde het... De woorden waren mijn mond nog niet uit toen een overweldigende ervaring mij ten deel viel. Alle woorden ter wereld falen te beschrijven wat er toen gebeurde, ik wist alleen dat het de overweldige aanwezigheid van God was. Hoe ik dat wist? Geen idee, ik wist het gewoon. Ik werd ondergedompeld in gevoelens van Liefde, Vreugde, Vrede, Echtheid, God was plotseling overal en er was niets dat verborgen was (bleef), alles in me werd gezuiverd. Tjonge.... wat een antwoord!

Na de overweldigende ervaring die naar ik schat ongeveer 5 minuten duurde zat ik in verbazing op bed me af te vragen wat me nu eigenlijk overkomen was, het was zo groots en tegelijkertijd zo onwerkelijk. Na 30 minuten puzzelen besloot ik dat het minste wat ik kon doen was om Hem te bedanken en dus knielde ik weer. Ogenblikkelijk (ik had nog geen woord gezegd) kwam Zijn aanwezigheid wederom over mij en dezelfde vloed van Liefde, Echtheid, Heiligheid, Licht, Innerlijke Vrede was mijn deel.

Het was genoeg, vanaf dat moment was ik een gelovige en heb ik nooit meer getwijfeld aan de werkelijkheid van God. Dat kon ook gewoon niet meer, niet als je God ontmoet hebt, dat is onmogelijk. Direkt daarna begon ik te onderzoeken wat er nu eigenlijk precies met me gebeurd was en uiteindelijk vond ik de antwoorden in de Bijbel, zie b.v. hier). Ik was hongerig om meer te weten, bracht wijzigingen aan in bepaalde delen van mijn leven, het resultaat: een veranderd leven en nieuw begin. Schijnbaar kan God dat allemaal zonder tussenkomst van een dominee of kerk o.i.d. het ging gewoon automatisch. En pas later begreep ik het toen ik las:

Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen. zie 2 co 5:17.
Later op de avond ging ik naar mijn liefelijke verloofde en maatje en ze zei tegen me, wat is er met jou gebeurd, je straalt helemaal! Maar ik vertelde haar niks, dat kwam later pas, ik was te verbaasd over haar opmerking. Ze had duidelijk gezien dat er iets opmerkelijks met me gebeurd was. Als iemand in de aanwezigheid van God is geweest is het stralen zeker geen uitzondering, zie b.v. het verhaal van Mozes toen hij in de aanwezigheid van God de 10 geboden ontving op de berg Sinai, zie Exodus 34:29. De euforie duurde 2 dagen, daarna vervaagden de gevoelens langzaam totdat het normale gevoelsleven weer zijn aanvang nam.

Het probleem dat dit alles in werking had gezet ging niet weg, het bleef me nog 1.5 jaar achtervolgen totdat het zich uiteindelijk vanzelf oploste. Ik heb ook geen van dit soort spectaculaire ervaringen opnieuw gehad, God vond tweemaal op 1 dag schijnbaar meer dan genoeg voor mij en het heeft zijn uitwerking niet gemist, zoals dat het overigens nooit doet, zie Jesaja 55:11.Wonderen, bestaan ze nog?
Een persoonlijk getuigenis.

Het was 1979, we waren net vershuisd van Den Haag naar Deventer. Op dat moment hadden we 2 dochters, een van 3 en een van 1 jaar oud. De oudste van de twee nu was (en is nog steeds) van het rebelse type, we hadden haar keer op keer verteld dat haar speelruimte zich buiten beperkte tot de weg die zich ongeveer op 50 meter van ons huis bevond.

De weg zelf was het probleem niet want er was weinig tot geen verkeer, het probleem begon als je de weg overstak. Achter de weg lag een grasveldje dat na zo'n 5-6 meter plotseling zo steil afliep dat geen enkel 3-jaar oud kind het evenwicht zou kunnen bewaren en in de vijver zou tuimelen die daarna kwam.

Maar dat was nog niet alles, het verschil in hoogte tussen het water en de kant was zo'n 20-25 cm en daardoor was het onmogelijk dat een driejarig kind er op eigen kracht zou kunnen uitklimmen en uiteraard kunnen driejarigen nog niet zwemmen.

Ik neem aan dat je al raad waar dit verhaal naar toe gaat en inderdaad, op een gegeven moment zag een buurvrouw die tegenover ons woonde mijn kleintje toch de weg oversteken. Ze was op de 1e verdieping net bezig de slaapkamer aan kant te maken en kon dus alles zien (de oranje vlek). De buurvrouw bleef kijken en zag mijn dochter over het gras richting vijver lopen. Het onvermijdelijke gebeurde, mijn kleintje verloor haar evenwicht en tuimelde pardoes in de vijver op de plaats van de blauwe vlek. Klik op het plaatje om het te vergrootten.

In paniek rende de buurvrouw naar beneden, stormde de weg over op weg om mijn dochter uit het water te halen. Het kostte haar ongeveer 30-40 seconden om er te komen. Echter toen ze arriveerde zag ze mijn dochter op het gras staan (de gele vlek) haar kleren druipend van het water.

De verbaasde buurvrouw vroeg, "Hoe ben je uit het water gekomen?" Tot haar onsteltenis antwoorde mijn kleintje, "Er was een hand die tilde me op en zette me hier neer".

De buurvrouw keek rond wie dat dan geweest kon zijn maar er was in de verste verte niemand te zien hetgeen geen verrassing was want er kwam daar nooit iemand.

De buurvrouw bracht onze dochter thuis en vertelde ons het verhaal en na de schok van de gebeurtenis ontwaakte onze nieuwsgierigheid. We vroegen onze dochter verschillende malen, "Wie haalde je nu uit het water en, ben je er soms zelf uitgeklommen?", maar de kleine meid met een beslistheid alsof het de gewoonste zaak van de wereld was bleef herhalen, "Er was een hand, die tilde mij op en zette mij op het gras". Het kwam er op neer dat we eigenlijk niet zo moesten zeuren. We lieten het erbij.

Onnodig te zeggen dat we zeer dankbaar waren naar God en dat onze gebeden voor onze kinderen geen overbodige luxe bleken te zijn.

De plaats na 30 jaar is nog steeds in orginele staat, zie het de foto, de oranje vlek is de plek waar de oplettende buurvrouw mijn dochter in de vijver zag tuimelen, de blauwe vlek is de plaats waar mijn dochter in het water viel, de gele vlek de plaats waar de buurvrouw mijn dochter vond 30-40 seconden nadat ze in de vijver was getuimeld.

Wie een logische verklaring heeft mag het zeggen.

Volgende Pagina Naar de pagina over Wetenschap.

Persoonlijk

Wetenschap

De Bijbel

Het doel van het Leven

Copyright © 1984 - Ed Schröder
Mail Me