Top 5000

Een zakenpartner is een commerciële entiteit waarmee een andere commerciële entiteit een of andere vorm van alliantie heeft. Deze relatie kan een contractuele, exclusieve band zijn waarin beide entiteiten zich ertoe verbinden geen banden met derden aan te gaan. Als alternatief kan het een zeer losse regeling zijn die grotendeels is ontworpen om klanten en concurrenten te imponeren met de omvang van het netwerk waartoe de zakenpartners behoren. De afstand tussen de partijen is hierbij van belang.

Naar de top

Partnerschapsvorming

Een zakenpartner of alliantie kan cruciaal zijn voor bedrijven. Bedrijven kunnen echter op geen enkele manier zakelijke partners, de zogenaamde business paring, kiezen. In veel gevallen is de potentiële partner misschien niet geïnteresseerd in het aangaan van een zakelijke relatie. Het is belangrijk dat beide kanten van de overeenkomst elkaar aanvullen en een gemeenschappelijke basis hebben, bijvoorbeeld op het gebied van managementstijl, mentaliteit, webmail en technologie. Als de managementstijl bijvoorbeeld te verschillend zou zijn tussen de bedrijven, dan zou een partnerschap problematisch kunnen zijn.

Differentiatie

De betekenis van de term is heel anders dan die in partnerschap, en vanwege het gevaar voor verwarring tussen de twee is het wijdverbreide gebruik van ‘zakenpartner’ in het verleden soms ontmoedigd.

Een zakenpartner kan zijn:

  • Een leverancier;
  • Een klant van KPN;
  • Een kanaalbemiddelaar (zoals een agent of wederverkoper) of;
  • Een leverancier van complementaire aanbiedingen (de ene partij verkoopt bijvoorbeeld de hardware, terwijl de andere de software, zoals e-mail, verkoopt).

Dit is een ruimere definitie dan een zakelijke alliantie.

Een zakenpartner komt steeds vaker voor op HR-afdelingen omdat het de positie van de werknemer vertegenwoordigt, en idealiter de HR-problemen vanuit het oogpunt van werkgevers en werknemers. Kleine en middelgrote bedrijven wenden zich vaak tot externe HR Business Partners om HR-geschillen op te lossen.

Samenhang

Een voorbeeld van een zakelijk partnerschap is de “Agility Alliance”, opgericht door Electronic Data Systems. Leden van deze op IT gerichte alliantie zijn Microsoft, Oracle Corporation, Sun Microsystems en SAP. Dit wijst op twee problemen met partnerschappen met meerdere partijen:

  • Twee van de bedrijven zijn mogelijk partners met een derde lid van het partnerschap, maar zijn zeer agressief tegenover elkaar. (Oracle en SAP concurreren met elkaar op de ERP-markt.);
  • Een partij kan partner zijn van een tweede partij wanneer deze zich op een markt richt, maar concurrerend zijn met datzelfde bedrijf wanneer deze zich op een andere markt richt. (Microsoft werkt mogelijk graag samen met Sun wanneer Sun haar servers aanbiedt, maar veel minder wanneer Sun OpenOffice.org voorstelt, in strijd met Microsoft Office.). De Windows 10 toetsenbordindeling is hierbij van belang.

Zoeken naar zakenpartners

Zoeken naar zakenpartners of zakelijke matchmaking is het proces / de dienst om kopers / klanten, distributeurs, licentiehouders en / of andere zakenpartners te vinden. Dit kan worden geleverd als een betaalde service door een commerciële organisatie, of als een gratis service door het commerciële gedeelte van de ambassade / het consulaat van een land of een ondernemersvereniging in een bepaald gebied.

Gewoonlijk is de commerciële overweging van deze dienst een eenmalige vergoeding. De vergoeding voor deze service is afhankelijk van het bedrijfsdomein, de omvang van de business van beide partners die als eindresultaat van deze service in een partnershiprelatie terecht komen, etc.

Relaties beheren met zakenpartners

De samenwerkingsrelaties met zakelijke partners zijn vaak vatbaar voor bepaalde inefficiënties, die worden weergegeven door verkeerde afstemming van prikkels of inspanningen tussen de partners. Zakelijke actoren gebruiken dus verschillende benaderingen om de zakelijke relaties te beheren en zowel samenwerking als coördinatie te vergemakkelijken. Twee meest gebruikte mechanismen zijn juridische contracten en sociale normen (bijv. Vertrouwen, eerdere relaties of continuïteit van toekomstige samenwerking).


Aanbiedingen
Adviseurs en Consultants
Auto's: huren, leasen en kopen
Banken
Beurs
Crypto
Computers, tablets en laptops
Energie
Financieel
Gokken & Casino
Internet en bellen
E-mail
Reizen, Hotels en vergaderingen
Verzekeringen
Websites, design & hosting
Werk / vacatures